ÁSZF: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Pure Sports Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató (a továbbiakban: Üzemeltető), valamint Ügyfele (a továbbiakban: Vásárló; az Üzemeltető és Vásárló a továbbiakban: együttesen: Felek) között létrejött, a vonatkozó szerződésre (a továbbiakban Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az Ügyfél a webáruházból való rendeléssel igazolja, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Az Üzemeltető adatai:
Név: Pure Sports Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2096 Üröm, Levendula utca 6. B. ép.
Adószám: 14192371-2-13
Cégjegyzék száma: 13-09-188850
Nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Bankszámlaszám:
EUR: 83 11763086 17770884 00000000
HUF: 11747006 20213974 00000000
Tárhelyszolgáltató neve és címe: Magyar Hosting https://www.mhosting.hu/adattovabbitasi-nyilatkozat

Vásárló: a https://puresports.hu webáruházban árut megrendelő természetes vagy jogi személy
Felhasználó: a https://puresports.hu honlap szolgáltatásait (pl. regisztráció) igénybe vevő természetes vagy jogi személy.
Fogyasztó: Fogyasztónak minősül az a Vásárló, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Szállító: a megrendelt termékeket az Üzemeltető által megbízott szolgáltató szállítja házhoz.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételek kiadásával rögzíti a https://puresports.hu online áruházával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, körülményeket, az Üzemeltető és a Vásárló jogait, kötelezettségeit.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, és más magyar hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
A https://puresports.hu szolgáltatásainak igénybevételével (áru megrendelése, vásárlása) a Vásárló automatikusan elfogadja jelen szerződési feltételeket, amely alapján a Vásárló és az Üzemeltető között szerződés jön létre (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés a https://puresports.hu online felületén leadott megrendeléssel jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A Szerződés nem minősül írásban megtett szerződésnek. A Szerződés nyomtatott formában iktatásra nem kerül, a megrendeléseket a https://puresports.hu belső rendszerében, elektronikusan tárolja a számviteli előírások szerinti ideig, Vásárló pedig jogosult az általa tett megrendelésekről információt kérni.
Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek részben vagy egészben történő megváltoztatására, melyeket verziókövetéssel ellátva, a honlapján elérhetővé tesz és tart.
A https://puresports.hu webshop magyar nyelvű oldalán kizárólag Magyarország területén teljesítendő megrendeléseket fogad.

3. MEGRENDELÉS

A https://puresports.hu webshop használata során a Vásárló köteles az általa megvásárolni kívánt terméket a kosárba tenni, majd a pénztár felületen legalább az alábbi adatait megadni:
1. Név (vezetéknév, keresztnév)
2. Felhasználónév
3. Cégnév (közület esetén)
4. E‐mail cím
5. Jelszó
6. Telefonszám
7. Számlázási adatok
8. Szállítási cím

A https://puresports.hu webshopon való vásárláshoz nem kötelező regisztrálni.
A Vásárló regisztráció esetén kifejezetten hozzájárul, hogy a regisztráció során önként megadásra kerülő és az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt személyes adatok az Üzemeltető által megőrzésre kerüljenek. A regisztráció nélkül rendelő Vásárlók a rendeléshez szükséges személyes adatok kezeléséhez járulnak hozzá a rendelés teljesítése és annak visszakereshetősége céljából.
A https://puresports.hu a megrendeléseket kizárólag elektronikus úton, a https://puresports.hu webcímen elérhető online rendszerén keresztül fogad, telefonon, e‐mailen, levélben beérkezett rendeléseket nem teljesít. A megrendelésekről – ha megfelelően lettek elküldve és Üzemeltető rendszere által befogadásra kerültek – a Vásárló automatikus visszaigazolást kap Üzemeltetőtől a weboldal felületén és megadott e‐mail címen is. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a valótlan, visszaélésszerű vagy egyértelműen hibás adatokkal elküldött rendelések teljesítését az adatok tisztázásig felfüggessze, vagy a rendeléseket törölje.
A megrendelések feldolgozása és kiszállítása munkanapokon munkaidőben (8‐17 óra között) történik.

A https://puresports.hu webshop‐on feltüntetett árak bruttó/nettó fogyasztói árak. Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz, hogy a webáruházban a mindenkor érvényes árak szerepeljenek. Amennyiben azonban rendszerében a fogyasztói árak valamely technikai hiba folytán hibásan jelennének meg, az ezen adatokat tartalmazó rendeléseket csak a Vásárlóval végzett egyeztetést követően tekinti véglegesnek.

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Pénztár” gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.

A véglegesített és elküldött megrendelés a https://puresports.hu webshop felületén már nem módosítható és nem törölhető, a megrendelés módosítása vagy törlése, az Üzemeltetőtől munkaidőben az info@puresports.hu e‐mail címen kérhető. A megrendelés módosítása az adott rendelés kézbesítésének időtartamát megnövelheti, tekintettel a tényre, hogy a már elküldött megrendelések módosítása kizárólag manuálisan lehetséges.

4. FIZETÉS

A Webáruházban fizetésre kizárólag banki átutalással van lehetőség. A vásárlási felületen a Vásárló kiválasztja az árut, amit kosárba tesz. A kosárban levő termékekről – részösszeg, nettó végösszeg, szállítási és beüzemelési költség, valamint az ÁFA összegének feltüntetésével és hozzáadásával – végösszeget kalkulál. Ennek 50%-áról számlát állít ki és azt a vásárlásnál megadott e-mail címre küldi. Az összeg beérkezését követően visszaigazolást küld a szállítás részleteiről.

5. KISZÁLLÍTÁS

A házhozszállítást a Kovács Lajos e.v. (1203 Bp. Zrínyi utca 3/A., adószám: 40274964-1-43.) végzi. A szállítási határidő általában a rendelés leadását követő naptól számított 8-10 hét. A webáruház nem kezeli a raktárkészletet, ezért a raktáron levő darabok kiszállítása általában a rendelés leadásától számított 1 héten belül kerül sor. A megrendelést visszaigazoló e-mailben pontos szállítási időpontot közlünk. Ha a megrendelést a fenti határidőn belül a https://puresports.hu webshop nem tudja teljesíteni, erről Vásárló értesítést kap.
A rendelések kiszállítására munkanapokon általában 8-17 óra között történik, kérjük, olyan címet adjon meg, ahol ebben az időtartamban a csomagot Ön (vagy megbízottja) át tudja venni.
A szállítási és beüzemelési költség mértéke Magyarország területén: bruttó 1.5 millió Forint összeghatárig (jelenleg 4285 Euró) 171 EUR + Áfa, fölötte, bruttó 1.5 – 6 millió között pedig 380 EUR + Áfa. A szállítási és beüzemelési költség mértéke Budapest területén 4285 Euró összeghatárig 114 EUR+ Áfa, fölötte: 323 EUR+ Áfa. A szállítási és beüzemelési költség 17.140 Euró megrendelés fölött díjmentes. A szállítási díjakat a kosárban levő termékekhez a rendszer automatikusan hozzáadja, ugyanitt lehetőség van személyes átvételi lehetőség kiválasztására. A szállítási és beüzemelési díj automatikusan hozzáadódik a rendelés végösszegéhez. Ürömi személyes átvétel esetén szállítási díj nem kerül felszámításra.
Amennyiben Vásárló a csomag átvételekor sérülést észlel, a csomagot ne vegye át és a futárral jegyzőkönyveztesse az eseményt. Ennek elmulasztása esetén, a továbbiakban a csomag sérüléséből eredően Üzemeltető reklamációt nem fogad el.
A csomag részben történő átvételére nincs lehetőség, a Vásárló kizárólag a teljes megrendelés átvételét tagadhatja meg.
A Szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kézbesítését. Ha a kézbesítés mindkét alkalommal sikertelen, a megrendelt termékek az Üzemeltetőhöz visszaszállításra kerülnek, aki a megrendelést törölheti, mely esetén a Vásárló által teljesített ellenszolgáltatást – a szállítási díj kivételével – visszatéríti.

6. SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság
A https://puresports.hu a hibás teljesítésért a Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései szerint kellékszavatossággal tartozik a Vásárló felé.
A Vásárló kellékszavatossági igénye alapján választása szerint:
a. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Üzemeltetőnek ‐ másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva ‐ aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
b. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a https://puresports.hu költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta vagy megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatti elállásnak nincs helye (mindez nem érinti Vásárló jogszabályban foglalt, VIII. fejezet szerinti elállási jogát).
A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Üzemeltetőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
A Vásárló kellékszavatossági igénye a termék átvételének időpontjától számított egy év alatt évül el.
Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Üzemeltetőt terhelik.

Termékszavatosság
A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló követelheti a gyártótól (és a termék forgalmazójától), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy ‐ ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges ‐ a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7. A VÁSÁRLÓ ELÁLLÁSI JOGA

A Fogyasztóknak minősülő Vásárlókat az alábbiak szerinti elállási jog illeti meg a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően:
A Vásárló az elállási jog gyakorlása során elállási nyilatkozattal jelzi Üzemeltető Zrt. felé az elállás tényét. Az elállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Vásárlónak a megrendelés során megadott adatait, valamint a megrendelés részleteit, és az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, miszerint elállási jogával élni kíván.
Amennyiben Vásárló elállási jogával élni kíván, úgy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, e‐mail útján) az alábbi elérhetőségek valamelyikére:
‐ levelezési cím: 2096 Üröm, Levendula utca 6. B. ép.
‐ e‐mail cím: info@puresports.hu

Az elállási jog gyakorlása határidőben megtettnek tekinthető, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárló köteles az Üzemeltető részére haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlését követő 14 napon belül visszajuttatni a terméket az alábbi címre: 2096 Üröm, Levendula utca 6. B. ép.
Elállás esetén a termék visszaküldése a Vásárló kötelezettsége és költsége.
Üzemeltetőnek visszatartási joga van, azaz jogosult a termék árát és a szállítási költséget visszatartani mindaddig, amíg a termék vissza nem érkezik hozzá, vagy a Fogyasztó kétséget kizáróan tudja bizonyítani (pl.: feladóvénnyel), hogy a terméket visszaküldte.
Üzemeltető jogosult a visszaküldött termék tekintetében a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését követelni a Vásárlótól, melynek értékét a visszautalandó összegből jogosult levonni.
Amennyiben Vásárló eláll a Szerződéstől, úgy Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ide nem értve a visszatartási jog gyakorlását. Üzemeltető a visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

8. PANASZKEZELÉS

A https://puresports.hu webshop működésével, termék megrendeléssel, kiszállítással vagy egyéb okból felmerülő panasza esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a https://puresports.hu webshoppal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
info@puresports.hu
A panasz során szükségünk van a megrendelés számára az ügymenet beazonosításához, illetve a panaszt tevő személy nevére és elérhetőségére.
A Vásárló panaszát annak beérkezését követően Üzemeltető kivizsgálja és mielőbb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszolja a Vásárló által megadott elérhetőségek valamelyikén.
Amennyiben a Vásárló panasza elutasításra kerül vagy az Üzemeltetővel folytatott egyeztetések következtében a jogvita nem rendeződik, úgy a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni és a Testület eljárását kezdeményezni. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult panaszával az Üzemeltető székhelye szerint illetékes alábbi Békéltető Testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület
székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
telefonszám: 06 (1) 488 21 31
e‐mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Amennyiben Vásárló online szeretné a fogyasztói jogvitát lefolytatni, azt kezdeményezheti a http://ec.europa.eu/odr az Európai Bizottság online vitarendezési platformján keresztül.
A fogyasztónak minősülő Vásárló továbbiakban jogosult panaszával a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulni (illetékességkereső: https://jarasinfo.gov.hu/jarasokrol).

9. ADATVÉDELEM

Üzemeltető a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli az Adatvédelmi Szabályzatban leírtaknak megfelelően.
A Vásárló a rendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy adatait az Üzemeltető ezen Adatvédelmi Szabályzatban leírtaknak megfelelően a létrejött Szerződés és jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében és céljából kezeli, mind a regisztráció, vagy a nélküli rendelések során. Felhasználó személyes adatainak módosítását, törlését szabadon, az Adatvédelmi Szabályzatban találhatók szerint jogosult kezdeményezni.

10. HATÁLYBALÉPÉS

A jelen ÁSZF a közzététellel lép hatályba, és az Ügyfél általi megrendeléssel együtt a Szerződés részévé válik. A jelen ÁSZF határozatlan ideig hatályos. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amely a közzététellel kép hatályba. A már megrendelt Szolgáltatások vonatkozásában a megrendeléskor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.
Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzéseinek. ÁSZF végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is.


COOKIE SZABÁLYZAT

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

1. HIVATKOZÁSOK ÉS LINKEK

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

2. COOKIE-K

Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES COOKIE-K

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

FUNKCIONÁLIS COOKIE-K

Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

CÉLZOTT COOKIE-K 

A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT COOKIE-K

Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

3. ANALITIKA, FACEBOOK PIXEL (KÉPPONT)

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ. Facebook remarketing Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

4. GOOGLE ADWORDS REMARKETING

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

5. EGYÉB ADATOK